top of page

VANNAPPORT

 

Hundens vannpasjon og dens evne til samarbeid med fører for å lokalisere viltet og apportere det fra vannet skal prøves. Ved standplassen skal dommeren meddele føreren hvor han og hunden skal stå når fuglen kastes og hvor avlevering skal finne sted. Dette skal være minst 5 meter fra vannkanten slik at hunden har god anledning til å se fuglen bli kastet. Her skal fører oppholde seg mens hunden arbeider. Hunden skal kun dirigeres med tegn, tilrop eller fløyte. Hjelpemidler som ekstra skudd, steinkast o.l. er ikke tillatt. Hunden skal være fri og i ro ved førers fot inntil apportordre gis etter tegn fra dommeren. Dommeren avgjør når prøving av en hund skal avsluttes.

 

Kommentar. Med «ved førers fot» menes: Hunden skal sitte fri og i ro ved førers fot og fører tar ett skritt bak og til siden for hunden.

 

Særskilt for UK: Vannapport i UK utføres ved apport av en fugl som kastes fra vannkanten og ut på dypt vann. Hunden må vise svømmeferdighet for å kunne premieres. Skudd løses ikke.

 

Særskilt for AK: Vannapport i AK utføres ved apport av en fugl som umiddelbart etter skudd kastes fra båt/land minst 50 meter fra standplass. På vei mot fuglen skal hunden forsere et våtmarksområde. Den del av strekningen hunden må svømme over skal stå i forhold til prøveområdets beskaffenhet, slik at den samlede vanskelighetsgrad er mest mulig lik fra prøve til prøve. Om båt benyttes, skal den plasseres i en rett linje ut fra standplass og fugl etter skudd og kast. Avstand skal være minst 20 meter fra apportobjektet. Oppførsel i båten må presiseres, det skal foregå uten å forstyrre den som avprøves, dvs være stille og rolig.

danjam%C3%A5ke.jpg
bottom of page