top of page

SPORAPPORT

Sporapport (gjelder kun AK):Hundens evne til å spore opp og apportere såret fugl skal prøves. Sporet legges i bukter med slakke vinkler. Det bør gå dels gjennom åpen mark og dels gjennom vegetasjonsrikt terreng, og på betryggende avstand fra tidligere lagte spor. Standplassen og sporets forløp markeres. Ved sporets slutt legges viltet, eventuelt et annet enn det som er slept, men av samme art. Sportrekker med trekkfugl må plassere seg i forhold til vind og terreng ved sporende i forhold til hvordan viltet plasseres. Føreren får anvist startplass og sporretning ("skuddsted" og "fluktretning"). Sporet i AK skal være minst 200 meter langt og ha minst 3 stk. retningsforandringer. Hunden kan føres frem til startpunktet i line. Der må hunden løses fra linen. På kommando skal hunden selvstendig finne sporet, som skal markeres med to pinner, og begynne minst 20 meter fra startstedet. Første spormarkering skal være synlig fra startstedet, og skal stå ca. 50 meter fra sporets begynnelse. Føreren skal oppholde seg på startstedet så lenge hunden er under prøving. Fremme ved viltet skal hunden uten spesiell kommando gripe det og raskt vende tilbake til standplass hvordet avleveres til føreren. Hunden kan dirigeres fram til første merke, og fra samme merket og inn under retur. Det skal i utgangspunktet trekkes nytt spor for hver hund, men dersom en hund aldri kommer seg frem på sporet, kan dommer vurdere å tilby det samme sporet til neste hund

Danja flyr.JPG
bottom of page