top of page

SØKAPPORT

 

Hundens evne til å lokalisere og apportere skadet fugl som ikke har etterlatt seg spor skal prøves. For å sikre mest mulig like forhold med hensyn til luktbildet under avprøvingen, skal minimum fire hunder m/fører gå over det aktuelle terrenget på kryss og tvers. Apportobjektet legges ut i terrenget slik at det ikke er synlig fra standplassen, og uten at fører eller hund har kunnet observere utleggingen. Videre må utleggingen skje på en slik måte at hunden ikke bruker utleggerens spor til hjelp ved lokalisering av viltet. Dommeren anviser "fluktretningen" og standplassen hvor start og avlevering skal finne sted, og hvor fører skal oppholde seg så lenge hunden er under prøving. På kommando skal hunden ved utnyttelse av vinden avsøke det anviste terreng, lokalisere viltet som gripes og straks bringes tilbake til startstedet hvor det avleveres til føreren. Fører kan dirigere hunden ved tegn, tilrop eller fløyte. Dommeren avgjør når prøving av hunden skal avsluttes.

 

Særskilt for UK: Avstanden fra standplass til apportobjektet skal være et godt haglehold 30 til 50 meter styrt av topografi. Prøveområdet skal være oversiktlig, åpen mark, og det skal etterstrebes at apportobjektet plasseres slik at vinden blir best mulig for hunden, forholdene tatt i betraktning.

 

Særskilt for AK: Det benyttes her 2 stk. apportobjekter. Avstanden fra standplassen til apportobjektet skal være minst 50 meter, og avstanden mellom dem minst 10 meter. Prøveområdet skal dels være åpen mark, dels tettere vegetasjon. For å kunne godkjennes må hunden bringe begge apportobjektene til startstedet hvor de avleveres til føreren. Hund som vi er sikre på at påviser viltet, og deretter forlater dette uten å ta det med seg, skal avsluttes. Dette gjelder når hunden påviser viltet første gang, og ikke om hunden legger ned viltet på vei inn for deretter å ta det opp igjen med eller uten kommando. Det presiseres at dette kun gjelder i AK. I begge disse situasjoner får ikke hunden flere påsett.

danapport.jpg
bottom of page