top of page

 

ORDLISTE FOR JEGERE MED STÅENDE FUGLEHUND

 

ANVIST TERRENG

Det terreng som ligger i den marsretning dommeren gir beskjed om på en jaktprøve for fuglehunder.

 

BLINKES

Dette er en hund som av en eller annen grunn er blitt viltsky. Ofte er den en god viltfinner, men den tør bare ikke lokalisere fuglen og ta stand. I stedet svinger den unna fuglen uten å stoppe og fortsetter søke.

 

HENGING

To hunder er ute i slipp og hvor den ene er mest opptatt med å løpe i helene på den andre. Slike situasjoner oppstår gjerne blant unghunder og må vises en viss forståelse for, om det ikke blir vedvarende.

 

APPORT

Hunden henter på ordre felt fugl eller utlagt gjenstand.

 

FALLAPPORT

Hunden går uten ordre og apporterer fuglen med det samme det skytes og fuglen faller.

 

HUNDEN GÅR I SKUDDET

I det fugl reises og det blir skutt går hunden etter.

 

AVANSERE

Hunden tar stand et kortere eller lengre stykke ifra fuglen og tar gjerne ny stand. En unghund som gjerne mangler jakterfaring, eller er spesielt djerv på fuglen vil kanskje reise fuglen. Under avanse må føreren aldri bli stående igjen, men følge på hunden. Ved å bli stående igjen kan han/hun risikere å bringe seg selv ut av skuddposisjon. På vinterjakt/jaktprøver om vinteren vil hunden ofte ta stand på lang avstand. Dette resulterer som regel i lange avanser hvor fuglen vil lette langt ute.

 

FELLES STAND

To hunder står side om side i stand.

 

HUNDEN LÅSER SEG

Hunden får stand og nekter plent å flytte seg. En del hunder fører gjennom sitt blod et meget sterkt standinstinkt. Som en følge kan slike hunder bli for følsomme på nesen. Her bør en vise stor forsiktighet under dressuren i forbindelse med fugl. Årsaken kan ofte knyttes til at hunden er usikker på hvor fuglen ligger. Balansegangen med hensyn til dressur av slike hunder kan være hårfin.

 

BLINDSTAND

Blindstand tar en hund uten at det er fugl til stede. Enkelte hunder gjør dette altfor ofte. Dette er gjerne en feil som skyldes dressuren. Det sees også ofte hos slitne hunder.

 

FOT

Arbeide på fot, det vil si på spor etter fugl, rettferdiggjøres bare dersom det er helt vindstille eller stadig skiftende vind.

 

HUNDEN STIKKER

En sliten hund kan vise dette på flere måter. Søket settes ned både i intensitet og fart. Vi ser gjerne at en slik hund til stadighet går omkring og tar løse stander; hunden stikker..

 

HUNDEN MARKERER

Som oftest et uttrykk for hundens jaktvett og samarbeidsvilje. Hunden tar en løs stand. Samtidig tilkjennegir den sin usikkerhet ved at den beveger hale og titter etter sin fører. Må ikke forveksles med blindestand.

 

KLASSEHUND

Dette er hunden som kan sin ABC. Sin klasse viser den ved å-nytte terreng og vind på beste måte. Dette resulterer som regel i at den finner fugl. Den kan få en markering, men har mot og vett til selvstendig utredning. Fugl som går unna greier den i regelen å holde selvstendig og den er som oftest først og presis på fuglen.

Den reiser villig og er rolig i oppflukt og skudd. Videre viser den nøyaktige og raske utredninger og apporterer dessuten korrekt. Ellers besitter den gjerne evnen til å-fange opp fugl som andre hunder ofte har problemer med. Hvordan blir en hund en såkalt klassehund? Sine gode jaktegenskaper har den arvet. Disse egenskapene har så en dyktig dressør/jeger utnyttet på beste måte.

 

KNALLAPPORT

Hunden går uten ordre og apporterer fuglen med det samme det skytes og fuglen faller.

 

KUVENDER

Kuvender gjør den hund som i motvind stadig avbryter søker til siden ved å vende unna vinden i stedet for mot. Kan skyldes mangel på "tæl", tretthet eller for stor avhengighet av fører. I enkeltstående tilfeller som noe positivt ved at hunden repeterer en større eller mindre del av terrenget. Eller for å ta med seg terreng den ikke har avsøkt før.

 

MEDVINDSØK

Du jakter med vinden i ryggen. Hunden legger da opp et søk etter vindretningen og går gjerne langt ut i terrenget. Derpå arbeider den seg opp imot deg og mot vinden.

 

MOTVINDSØK

Du jakter i motvind. Hunden revierer (kryss-søker) foran og fra deg.

 

PRELLING

Hunden har funnet fugl som bringes til flukt og den går etter. En preller tar også igjen den samme fugl gang etter gang og jager planløst omkring.

 

PRESISJON

Utrykket nyttes når en hund står med nesen rett mot det stedet hvor fuglen ligger. Det samme når den reiser fugl, det vil si rett på fuglen. Hvorvidt hunden viser presisjon eller ikke er vanskelig å bedømme. Her kommer det inn så mange forhold som må tas med i vurderingen man bør bruke utrykket med stor forsiktighet.

 

PÅVISNING

Et uttrykk som henger igjen fra den tiden vi felte fugl over hunden på jaktprøver. Etter fellingen skulle hunden enten apportere den felte fuglen eller påvise den. Påvisningen foregår ved at enten skal hunden ta stand på den felte fuglen eller sette/legge seg ved den.

 

RAPPORT

Hunden har funnet fugl og tatt stand uten at jeger/fører har oppfattet dette fra sted han befinner seg i øyeblikket. etter kortere eller lengre tid trekker hunden seg ut av stand og oppsøker jegeren for å-meddele at nå har den funnet fugl. Denne meddelelsen, rapporter" kan skje på forskjellige måter:
1. Hunden kommer inn og hopper opp på deg.
2. Hunden kommer inn og oppfører seg som om den har gjort noe galt. Den kan virke engstelig.
3. Hunden stopper opp noen meter fra deg og nærmest tar en slags stand.
4. Plutselig kan du se hunden, gjerne på ganske lang avstand, der den står og ser etter deg. Først når den er klar over at du har observert den, går den til bake til sin fugl. Når du er kommet fram til det punktet hvor den var da den tittet etter deg, vil du oftest også se den i stand.
 

REISER FUGL

Reiser fugl gjør hunden på ordre ved å bringe fuglen på vingene. Farten på hunden i slike situasjoner kan variere fra hund til hund. Dette vil også være meget situasjonsbetont.

 

REVIERING

Hunden kryss-søker mot vinden. Dette er en meget verdifull egenskap. Går du for fort, ødelegger du søksopplegget og det eneste du oppnår er å rive hunden ut av søket.

 

SPIKRE FUGL

(KATALEPTISK STAND)
Dette gjør en hund som kommer i full fart og plutselig får fugl i nesen. Den kaster seg da gjerne i stand og avstanden til fuglen vil da gjerne være kort. Blir hunden stående vridd i standen er dette også det vi kaller en kataleptisk stand.

 

SIDEVINDSØK

Ingen hund kjenner selvsagt til våre begreper om søksopplegg i forhold til vindretning som kan forekomme. Det hunden hele tiden prøver er å bringe seg i en posisjon i forhold til vinden slik at den kan søke i motvind. I sidevind, for eksempel fra høyre, vil hunden legge seg ut på venstre flanke og reviere parallelt med vår marsjretning. Her som ellers når du er på jakt/jaktprøver, gå svært sakte og gi hunden tid til å avsøke terrenger på en effektiv måte

 

TJUVREISING

(PRESSER OPP FUGL)
Dette er et begrep som kan være gjenstand for misforståelser. Tjuvreiser eller presser opp fugl gjør den hund som tar opp trykkende fugl uten ordre. Det må aldri forveksles med en hund som ved samme bevegelse forsøker å holde fugl som går unna.

 

RINGER

I likhet med blinkeren er en hund som "ringer' viltsky. En eller flere ubehagelige opplevelser i tilknytning til fugl har gjort hunden slik. Hunden avslører sin svakhet hver gang den skal reise fugl. Den vet nøyaktig hvor fuglen ligger, men i stedet for å gå rett på og reise, smyger den seg tydelig rundt fuglen, gjerne både en og flere ganger.

 

SEKUNDERE

Hunden tar stand for annen hund som allerede er i stand.

 

ROTING

Roter gjør en hund som er altfor engasjert i fot selv med god vind.

 

STAND

Hunden står stiv og urørlig foran fugl eller noe den tror er fugl.

 

STJELE STAND

En hund går forbi en annen hund i stand og tar selv stand.

 

STØKK

Det letter fugl i et område der en hund i øyeblikket befinner seg.

 

SKUDDREDD

Den ytterste form av skrekk i tilknytning til fugl og skudd. Skuddredsel kan også ha andre årsaker som fyrverkeri o.l. Ha valp og unghund i tankene på nyttårsaften.

 

TREKKE AN

Hunden går rett fram med høyt hode som etter en linjalstrek. Den trekker an mot noe som synes spennende. Ofte ser du dette spesielt på vintertid og hunden kan trekke an flere hundre meter.

 

VILTSKY

Gjennom gjentatte ubehagelige situasjoner er hunden blitt livredd for fugl. Selv den svakeste lukt av fugl kan føre til at hunden kommer skremt inn til beina dine.

 

UTREDNING

Etter en stand med eller uten fugl skal hunden søke nøye over det området hvor den hadde stand. Her vil det ofte ligge igjen fugl, såkalte gjenligere.

 

bottom of page