Instruktør Ernst Evensen

•1988 Statens Hundskola – Sverige

•Har hatt en mengde kurs opp gjennom årene

•Egen hundeskole, kursvirksomhet,
problemhundutreder på heltid 1998-2003

•Gitt ut 3 bøker om hund og hundehold

•Aut. dommer apport 2016

•Hatt forskjellige tillitsverv i NMLK siden 2004,
i dag leder av NMLK

•Innehaver av gullmerke i NMLK

© 2014 alt stoff på disse sidene tilhører Ernst Evensen, og det er ikke tillatt å bruke dette uten tillatelse

  • facebook-square