top of page

Søkapport: Hundens evne til å lokalisere og apportere skadet fugl som ikke har etterlatt seg spor skal prøves

Danja flyr.JPG

Vannapport: Hundens vannpasjon og dens evne til samarbeid med fører for å lokalisere viltet og apportere det fra vannet skal prøves.

stupegal.JPG

Sporapport (gjelder kun AK):Hundens evne til å spore opp og apportere såret fugl skal prøves.

divaifarta.jpg
bottom of page